כתובת: מעלה גיא אוני ראש פינה. Rosh Pinna Israel טלפון: 04-6936277 פקס: 04-6936019

המועצה הדתית ראש פינה - פסח

מועצה דתית ראש פינה

שטר הרשאה למכירת חמץ – תשע"ח

 

אני החתום מטה עושה לשליח את המועצה הדתית ראש פינה, בהרשאה גמורה ו/או בא-כוחו למכור בשליחותי את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו', ולהשכיר את כל מקומות החמץ וכו' המונח שם בשעה החמישית הזמנית ביום שישי בשבת הארבעה עשר בניסן דהאי שתא תשע"ח כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל המוכרת ו/או ב"כ ובין הקונה והשוכר הנוכרי המפורט בהחוזה הנ"ל.

 

ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי-כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין אגב סודר ע"י בא-כח המועצה הדתית ראש פינה , ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם ע"י שליח על הגיליון בתאריך מן ריש ירחא ד ניסן עד השעה הזמנית החמישית ביום ארבעה עשר בו שנת תשע"ח פה מועצה דתית ראש פינה.

שטר המכירה

פסח שמח וכשר