כתובת: מעלה גיא אוני ראש פינה. Rosh Pinna Israel טלפון: 04-6936277 פקס: 04-6936019

מועצה דתית ראש פינה - המרכז התורני

מועצה דתית ראש פינה

כתובת: רח' דוד שוב 12

שם רב בית המדרש: אמנון ברדח

טלפון: 053-6223003

שם הגבאי: נחשון אורן

טלפון הגבאי: 054-2878443

תפילות ימי  חול:

שחרית: 07:15

מנחה: 13:15

ערבית: 20:15

ערב שבת:

מנחה - בהדלקת נרות

שחרית -  08:00

מנחה - שעה לפני השקיעה

ערבית - מוצ"ש בצאת השבת

עוד על תרבות תורנית

תרבות תורנית